Forvaltning og utvikling av kontor- og handelseiendommer

Borge Holding AS er et familieeiet investeringsselskap med hovedvekt på
næringseiendom og finansielle instrumenter.

EiendommerKontakt oss

Fornebuveien 50

Eiendom i Bærum kommune eiet av vårt datterselskap Fornebuveien AS. Et attraktivt og tidsmessig kontorbygg.

Solbråveien 11-23

Eiendom i Asker kommune eiet av vårt datterselskap Solbråveien AS. Et moderne forretningsbygg med lagerfasiliteter.